DĚTSKÝ POHÁR KARATE I. Říčany - covidová opatření

11. 11. 2021

Vážení rodiče, připomínám, že již tuto neděli proběhne turnaj DĚTSKÝ POHÁR KARATE v Říčanech.

S ohledem na aktuální opatření současně zasílám podmínky vstupu do haly:  

Podmínky vstupu do haly (COVIDOVÁ opatření)

Pozn. Pravidla jsou platná od 1.11.2021 dle nových změn Mimořádného opatření  

Každá osoba, která bude vstupovat do sportovní haly musí splnit následující podmínky: 

1. Každý (závodníci, trenéři, doprovod apod.) odevzdá vyplněný formulář uvedený v příloze. 

2. Dovolujeme si Vás upozornit, že pro vstup do sportovní haly je nezbytné prokázat svoji bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených níže. Splnění podmínek bude u vstupu kontrolováno. Pokud někdo nebude podmínky splňovat, organizátor ho dle aktuálního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví nesmí do objektu vpustit. Podmínka prokázání bezinfekčnosti se nebude vztahovat na děti do věku 12 let.

Na základě některých dotazů rovněž upozorňujeme, že potvrzení o bezinfekčnosti nelze nahrazovat čestným prohlášením. Je potřeba předložit certifikát o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testu. Tím je myšlen test laboratorní. Variantu samotestů prováděných na místě nebude možné z logistických důvodů využívat.

Předem děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v Říčanech. 

Zde jsou ještě v doslovném znění uvedeny varianty prokázání bezinfekčnosti:

a.       osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b.       osoba absolvovala nejdéle před 7 dny POC test (antigen) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c.        osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

d.       od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

e.        od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy (platné pouze u dětí. 

Zároveň upozorňujeme, že s výjimkou závodníků na sportovní ploše musí mít všichni účastníci (trenéři, doprovod apod.), po celou dobu nasazený respirátor.  

Těším se na společné setkání

SK KAMIWAZA KARATE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace