Přebor Středočeského kraje - covidová opatření

12. 10. 2021

Vážení rodiče,  připomínám, že již tuto neděli proběhne Přebor Středočeského kraje, který je nominační na MČR Beginners a kvalifikační turnaj o MČR.

Poslední možnost přihlášení je do 14. 10. do 12:00 v našem informačním systému, následně bude přihlašování vypnuto. Zde je odkaz na aktualitu, kde naleznete návod k přihlášení http://kamiwaza.cz/aktuality-9/prebor-stredoceskeho-svazu-karate+a670.htm

S ohledem na aktuální opatření současně zasílám podmínky vstupu do haly:  

Podmínky vstupu do haly (COVIDOVÁ opatření)

Pozn. Pravidla jsou stejná jaká jsou vyžadována ČSKe na republikových soutěžích.  

Každá osoba, která bude vstupovat do sportovní haly musí splnit následující podmínky: 

1. Každý (závodníci, trenéři, doprovod apod.) odevzdá vyplněný formulář uvedený v příloze. 

2. Dovolujeme si Vás upozornit, že pro vstup do sportovní haly je nezbytné prokázat svoji bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených níže. Splnění podmínek bude u vstupu kontrolováno. Pokud někdo nebude podmínky splňovat, organizátor ho dle aktuálního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví nesmí do objektu vpustit.

Na základě některých dotazů rovněž upozorňujeme, že potvrzení o bezinfekčnosti nelze nahrazovat čestným prohlášením. Je potřeba předložit certifikát o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testu. Tím je myšlen test laboratorní. Variantu samotestů prováděných na místě nebude možné z logistických důvodů využívat.

Předem děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v Říčanech. 

Zde jsou ještě v doslovném znění uvedeny varianty prokázání bezinfekčnosti:

a.       osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b.       osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigen) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c.        osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

d.       od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

e.        od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy (platné pouze u dětí. 

Zároveň upozorňujeme, že s výjimkou závodníků na sportovní ploše musí mít všichni účastníci (trenéři, doprovod apod.), po celou dobu nasazený respirátor.  

Těším se na společné setkání

SK KAMIWAZA KARATE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace