Soutěžní kategorie Karate Beginners

6. 10. 2019

V této aktualitě naleznete zjednodušené vysvětlení jednotlivých disciplín z kategorie Karate Beginners

Veškeré podrobnosti k dispciplínám jsou uvedeny v pravidlech Českého svazu karate zde: http://www.czechkarate.cz/file_download/499/Soutezni_pravidla_a_dodatky_CSKe_platna_01012019.pdf

Karate Agility

Komu je disciplína určena: 

Český svaz karate vydává soutěžní pravidla disciplíny „AGILITY“ s platností pro kategorie děti 6–7 let, mladší žákovské kategorie 8–9 let, mladší žákovské kategorie 10–11 let, starší žákovské kategorie 12–13 let, a to s omezením bez stupně technické vyspělosti až do maximální výše 7. kyu.

Popis disciplíny:

Soutěžící startují na startovní povel ze sedu snožného. Po vystartování oběhnou tyč, cvalem pokračují v slalomu, u vyznačeného místa vykonají dva údery a dva kopy, následují přeskoky snožmo přes čtyři překážky vysoké 10–12 cm. Poslední úlohou je přesun tenisových míčků položených na plastovém talíři. Po položení posledního míčku na vyznačený talíř závodník probíhá mezi kužely, jejichž spojnice vyjadřuje cíl a ukončení měřeného času.

Příklad provedení:

Kihon-Ido

Komu je disciplína určena: 

Je to soutěž jednotlivců a skládá se z individuálních startů. Kihon-Ido děti 6–7 let, mladší žákovské kategorie 8–9 let, mladší žákovské kategorie 10–11 let a starší žákovské kategorie 12–13 let, a to s omezením bez stupně technické vyspělosti až do maximální výše 7. kyu.

Popis disciplíny:

Jedná se o soubor předem daných technik karate, které prezentují jednotlivé technických dovednosti. U začátečníků se zpravidla jedná o předvedení základních technik, které jsou v plné kompatibilitě se zkušebním řádem jednotlivých stylů karate. 
Podobné soutěže se děti mohly účastnit na všech ročnících Kamiwaza Cupu či Dětské ligy.

Prováděné techniky jsou následující: 
Vpřed Zenkutsu-Dachi s Jodan-Oi-Tsuki
Vzad Zenkutsu-dachi s Age-Uke
Vpřed Zenkutsu-dachi s Chudan-Oi-Tsuki
Vzad Zenkutsu-dachi s Uchi-Uke

Kumite Balloon

Komu je disciplína určena: 

Soutěž Kumite Balloon se dělí podle pohlaví a věku. Je to soutěž jednotlivců a skládá se z individuálních startů. Kumite Balloon děti 6–7 let, mladší žákovské kategorie 8–9 let, mladší žákovské kategorie 10–11 let a starší žákovské kategorie 12–13 let, a to s omezením stupně technické vyspělosti bez kyu až 7. kyu bez rozdílu hmotnosti.

Popis disciplíny:

Účelem této kategorie je naučení se pohybu a provedení základních technik karate na stanovený cíl formou simulace zápasu a tím vytvořit pevný základ pro správnou techniku a pohyb v pozdější sportovní disciplíně kumite WKF. Techniky jsou vedeny na stanovený cíl, v tomto případě molitanový balón umístěný na překážkové tyči, a to ve vzdálenosti 5–15 cm od cíle. Vzdálenější techniky mohou být brány v potaz, pokud jsou provedeny správnou technikou, nasazením a jinými aspekty.

Povinné techniky na cíl:
- útoky na boční rovinu technikou rukou (Uraken-Uchi);
- obloukový kop na boční rovinu (Mawashi-Geri);
- obloukový, obrácený kop na boční rovinu (Ura-Mawashi-Geri);
- přímý kontralaterální (nad zadní nohou) úder (Gyaku-Tsuki);

Techniky navíc (Kizami-Tsuki) jsou bonusové.

Příklad provedení:

Kata Beginner

Komu je disciplína určena: 

Soutěž Kata Beginner se dělí podle pohlaví a věku. Je to soutěž jednotlivců a skládá se z individuálních startů. Kata Beginner děti 6–7 let, mladší žákovské kategorie 8–9 let, mladší žákovské kategorie 10–11 let a starší žákovské kategorie 12–13 let, a to s omezením stupně technické vyspělosti pro 8. a 7. kyu.

Popis disciplíny:

Je forma prezentace základních Kata jednotlivých stylů karate, dle aktuálního seznamu kata pravidel WKF. Nejčastěji Heian Shodan a Heian Nidan. Jednotlivé předvedené kata mohou být opakovány v každém kole bez omezení. U začátečníků je preferováno zaměření se na správné provedení techniky, proto bude hodnocení provedeno na základě procentuálního rozložení, a to 70 % Technické dovednosti a 30 % Fyzické dovednosti. Každý jednotlivý zápas musí být rozhodnut na základě verdiktu soudců.

Kumite Beginner

Komu je disciplína určena:

Soutěž Kumite Beginner se dělí podle pohlaví a věku. Je to soutěž jednotlivců a skládá se z individuálních startů. Kumite Beginner děti 6–7 let, mladší žákovské kategorie 8–9 let, mladší žákovské kategorie 10–11 let a starší žákovské kategorie 12–13 let, a to s omezením stupně technické vyspělosti pro 8. a 7. kyu.

Soutěž Kumite Beginner je soutěž bez rozdílu hmotnostní kategorie. V ojedinělých případech je možné kategorii rozdělit na dvě a více kategorií na základě výšky závodníků. O rozdělení závodníků rozhoduje Hlavní rozhodčí soutěže společně se zástupcem STK na dané soutěži.

Popis disciplíny:

Účelem této kategorie je naučení se pohybu a provedení základních technik karate, bez strachu inkasovat rány na citlivá místa, formou simulace zápasu a tím vytvořit pevný základ pro pozdější sportovní disciplínu kumite WKF. Zápas musí být veden ve stylu Fair Play a Etiky Karate. V soutěži nejsou uděleny žádné body, protože ty většinou u dětí vyvolávají stres z prohry a děti potom nejsou schopny se věnovat samotnému zápasu. Techniky, které by mohly způsobit zranění, jsou zakázané, a to u dětí vytváří pocit bezpečí. Techniky jsou vedeny na útočníka ve vzdálenosti 5–10 cm od soupeře. Vzdálenější techniky mohou být brány v potaz, pokud jsou provedeny správnou technikou, nasazením a jinými aspekty.

Rozdíly oproti standardním kategoriím kumite:

POVOLENÉ TECHNIKY:

1. Je povolený výpad na hlavu, obličej a krk (Jodan) bez doteku nebo kontaktu pouze:
- útoky na boční rovinu technikou rukou (Uraken-Uchi);
- obloukový kop na boční rovinu (Mawashi-Geri);
- obloukový, obrácený kop na boční rovinu (Ura-Mawashi-Geri);
2. Je povolený kontrolovaný výpad na hrudník (Chudan, zóna krytá chráničem hrudi) a to bez přímého doteku:
- přímý kontralaterální úder (Gyaku-Tsuki);
- obloukový kop na boční rovinu (Mawashi-Geri).
!! TECHNIKY V ZÁVORKÁCH JSOU JEDINÉ POVOLENÉ!! VŠECHNY JINÉ TECHNIKY JSOU ZAKÁZÁNY!

ZAKÁZANÉ AKCE A CHOVÁNÍ
- zaujmutí agresivního postoje;
- vydávání zastrašujících výkřiků;
- používání nepovolených technik nebo technik povolených do nepovolených zón hrudníku;
- provádění nekontrolovaných technik rukama či nohama;
- zakázané jsou jakékoliv podmety;
- útoky a výpady na hlavu, obličej a krk na rovinu čelní a rovinu zadní;
- útoky a výpady na hrudník v rovině zadní.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace